Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

III. De bredere kerkvoogdij-organen.

Artikel 14.

De bredere kerkvoogdij-organen.

Lid
5

De provinciale kerkvoogdij-commissies en de algemene kerkvoogdijraad kunnen buiten hun leden een secretaris benoemen belast met de zorg voor de dagelijkse werkzaamheden, wiens plichten en rechten zij regelen en die in hun vergadering een adviserende stem heeft.