Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

III. De bredere kerkvoogdij-organen.

Artikel 14.

De bredere kerkvoogdij-organen.

Lid
4

Het moderamen van de algemene kerkvoogdijraad nodigt op gezette tijden gedelegeerden van de provinciale kerkvoogdij-commissies uit tot bespreking van de hun gemeenschappelijk toevertrouwde belangen der Kerk.