Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

II. De zorg voor de gelden en goederen der gemeente.

Artikel 13.

De rekening.

Lid
9

In centrale gemeenten vindt het overleg plaats met de centrale kerkeraad of, zo deze daartoe besluit, met het groot moderamen van de centrale kerkeraad.