Ordinantie voor het diaconaat.

 

III. De diaconie.

Artikel 14.

De diaconie in centrale gemeenten.

Lid
3

Voor het bestuur en de vertegenwoordiging van deze diaconie is het bepaalde in de artikelen 12 en 13 dezer ordinantie van overeenkomstige toepassing.