Ordinantie voor het diaconaat.

 

III. De diaconie.

Artikel 12.

Bestuur.

Lid
1

Het bestuur van de diaconie wordt gevormd door het college van diakenen, dat — met inachtneming van de regelen gesteld in art. 17 van de ordinantie voor het toezicht — bevoegd is tot het verrichten van alle rechtshandelingen de diaconie betreffende.