Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 7.

Het breed-ministerie.

Lid
3

Het breed-ministerie komt daartoe regelmatig bijeen en benoemt, telkens voor het eerstvolgende kalenderjaar, uit zijn midden een praetor, die belast is met de leiding van de vergaderingen, een scriba en een quaestor, belast met de zorg voor de administratieve aangelegenheden.