Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 6.

Tijdelijke vrijstelling van het dienstwerk.

Lid
1

De predikanten zijn elk jaar gedurende tenmisnte vier, in overleg met de kerkeraad te kiezen, weken vrijgesteld van de vervulling van hun dienstwerk, in welke tijd in de waarneming van die werkzaamheden, die niet tijdelijk achterwege kunnen blijven, voor rekening van de kerkekas en in overleg met de kerkeraad wordt voorzien.