Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 5.

Het ministerie.

Lid
3

De vaststelling van de rooster der predikbeurten geschiedt door het ministerie in overleg met de (centrale) kerkeraad.