Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 5.

Het ministerie.

Lid
1

De predikanten van een gemeente, belast met gewone of bijzondere werkzaamheden, en de predikanten voor buitengewone werkzaamheden, aan wie ten behoeve van de plaatselijke gemeente een of meer werkzaamheden mochten zijn opgedragen, vormen het ministerie, of, zo dit gewenst wordt, in een centrale gemeente meer dan één ministerie.