Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 4.

Bijzondere werkzaamheden.

Lid
2

Zulk een predikant heeft zitting in de kerkeraad en in het ministerie, wordt mede ter classicale vergadering afgevaardigd en is bevoegd tot de ambtswerkzaamheden, waartoe de predikanten voor gewone werkzaamheden zijn geroepen, met uitzondering echter van het leiden van de ambtelijke vergaderingen der Kerk.