Ordinantie voor het pastoraat.

 

VII. Nevenwerkzaamheden.

Artikel 34.

Behandeling van bezwaren.

Lid
3

Indien een predikant in gebreke mocht blijven zich aan de gestelde voorwaarden te houden, kan het breed moderamen der provinciale kerkvergadering alsnog de hem terzake verleende bevoegdheid terugnemen.