Ordinantie voor het pastoraat.

 

VII. Nevenwerkzaamheden.

Artikel 34.

Behandeling van bezwaren.

Lid
2

De predikant of de kerkeraad, zich bezwaard gevoelende door een door dat moderamen ten aanzien van een nevenbetrekking of nevenwerkzaamheden genomen besluit, kan een nadere voorziening vragen aan het breed moderamen der synode, dat terzake een eindoordeel uitspreekt.