Ordinantie voor het pastoraat.

 

VII. Nevenwerkzaamheden.

Artikel 33.

Nevenwerkzaamheden.

Lid
5

Het breed moderamen der provinciale kerkvergadering kan, op verzoek van de predikant of van de kerkeraad en steeds deze beiden gehoord, onder meer indien de omstandigheden veranderen, wijziging brengen in zijn besluit in het tweede lid van dit artikel bedoeld, in verband waarmede de predikant de nodige gegevens verstrekt.