Ordinantie voor het pastoraat.

 

VII. Nevenwerkzaamheden.

Artikel 33.

Nevenwerkzaamheden.

Lid
3

Het in het voorafgaande lid van dit artikel bepaalde is mede van toepassing, indien een of meer nevenwerkzaamheden, waaraan geen vergoeding is verbonden, een onevenredig deel van de tijd of de werkkracht van de predikant in beslag nemen.