Ordinantie voor het pastoraat.

 

VII. Nevenwerkzaamheden.

Artikel 32.

Staatsrechtelijke functies.

Lid
4

Het in dit artikel bepaalde is mede van toepassing op pastorale medewerkers, hulppredikers, vicarissen en voorts op emeriti-predikanten en hen, die de bevoegdheid als van een emeritus hebben, indien zij tot bijstand in het pastoraat werkzaam zijn.