Ordinantie voor het pastoraat.

 

VII. Nevenwerkzaamheden.

Artikel 32.

Staatsrechtelijke functies.

Lid
1

Een predikant voor gewone, buitengewone of bijzondere werkzaamheden kan geen zitting hebben in de staten-generaal, de provinciale staten, de gemeenteraad of enig ander vertegenwoordigend lichaam van de staat, noch enige staatsrechtelijke functie bekleden.