Ordinantie voor het pastoraat.

 

VI. Ontheffing van en ontzetting uit het ambt.

Artikel 30.

Ontheffing wegens ongeschiktheid tot het dienstwerk.

Lid
8

Ontheffing, als in dit artikel bedoeld, van het ambt van zendingspredikant, geschiedt door het breed moderamen der synode, de raad voor de zending gehoord.