Ordinantie voor het pastoraat.

 

VI. Ontheffing van en ontzetting uit het ambt.

Artikel 30.

Ontheffing wegens ongeschiktheid tot het dienstwerk.

Lid
7

Indien daartoe aanleidng bestaat, kan het breed moderamen der synode een predikant, die ongeschikt is bevonden voor een verdere ambtsbediening ter plaatse, de bevoegdheden als van een emeritus-predikant verlenen.