Ordinantie voor het pastoraat.

 

VI. Ontheffing van en ontzetting uit het ambt.

Artikel 30.

Ontheffing wegens ongeschiktheid tot het dienstwerk.

Lid
6

Van het besluit tot ontheffing kan de predikant zich beroepen op het breed moderamen der synode.