Ordinantie voor het pastoraat.

 

VI. Ontheffing van en ontzetting uit het ambt.

Artikel 30.

Ontheffing wegens ongeschiktheid tot het dienstwerk.

Lid
5

Stijgt het totale inkomen boven dit peil, dan wordt het wachtgeld met het meerdere verminderd.