Ordinantie voor het pastoraat.

 

VI. Ontheffing van en ontzetting uit het ambt.

Artikel 30.

Ontheffing wegens ongeschiktheid tot het dienstwerk.

Lid
2

Het breed moderamen der provinciale kerkvergadering stelt deze predikant in de gelegenheid zich in zijn vergadering uit te spreken en te verantwoorden en — zo het van oordeel is, dat hij van zijn ambt ontheven moet worden — zich daarnaar te voegen.