Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 3.

Buitengewone werkzaamheden.

Lid
5

De bevestiging geschiedt vanwege de ambtelijke vergadering, die de beroeping heeft gedaan, in een kerkdienst van de gemeente, waaraan hij verbonden wordt, of van een der andere gemeenten uit het ressort.