Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 3.

Buitengewone werkzaamheden.

Lid
4

De beroeping van een predikant voor buitengewone werkzaamheden geschiedt door de toezending van een naar de omstandigheden gewijzigde beroepsbrief, ingericht naar een door het breed moderamen der synode vastgesteld model, en vindt niet plaats dan nadat aan de ambtelijke vergadering, die het beroep uitbrengt, is gebleken, dat diens rechtspositie afdoende is geregeld.