Ordinantie voor het pastoraat.

 

VI. Ontheffing van en ontzetting uit het ambt.

Artikel 29.

Ontheffing op eigen verzoek.

Lid
3

Ontheffing, als in dit artikel bedoeld, van het ambt van zendingspredikant geschiedt door het breed moderamen der synode, de raad voor de zending gehoord.