Ordinantie voor het pastoraat.

 

VI. Ontheffing van en ontzetting uit het ambt.

Artikel 29.

Ontheffing op eigen verzoek.

Lid
2

Bestaat er krachtens het opzicht over zijn belijdens en wandel aanleiding tot het nemen van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke  tucht, dan wordt in elk geval de afloop daarvan afgewacht.