Ordinantie voor het pastoraat.

 

III. Het vacant worden van een predikantsplaats.

Artikel 14.

Opvolging van een beroep.

Lid
2

Indien een predikant na zijn losmaking en vóór de bevestiging op zijn nieuwe standplaats ziek geworden of overleden is in de loop der week, waarin de datum der acte van losmaking is gelegen, wordt hij gerekend nog niet te zijn losgemaakt.