Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 3.

Beletselen.

Lid
1

Een lidmaat der Kerk menende, dat er een beletsel tegen de bevestiging en inzegening van dit huwelijk bestaat, kan zijn bezwaar schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend bij de kerkeraad indienen, uiterlijk op de derde dag na de bekendmaking.