Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 9.

Vernietiging.

Lid
6

Van het nieuwe besluit van het betrokken lichaam, op welk besluit het bepaalde in de eerste vier leden van art. 7 dezer ordinantie wederom van toepassing is, staat beroep open als bedoeld in art. 8 van deze ordinantie.