Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 9.

Vernietiging.

Lid
5

Bij vernietiging, zowel eigener beweging als op verzoek, neemt het lichaam dat de vernietigde uitspraak deed de zaak opnieuw ter hand tot herstel van de geconstateerde vormgebreken.