Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 9.

Vernietiging.

Lid
4

De commissie zendt van haar besluit tot vernietiging binnen acht dagen na de dag waarop dit besluit is genomen een afschrift
a. aan het lichaam, dat de vernietigde uitspraak deed;
b. per aangetekende brief aan de betrokkene.