Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 9.

Vernietiging.

Lid
3

Degene, op wie een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht is toegepast, kan ook zelf en dan binnen veertien dagen na de dag waarop hem het afschrift van de uitspraak in hoger beroep is toegezonden, bij de commissie voor het opzicht uit de generale synode een verzoek indienen tot vernietiging van die uitspraak, wegens een of meer door hem aangevoerde vormgebreken, in welk geval de commissie voor het opzicht binnen veertien dagen beslist, of zij tot die vernietiging overgaat.