Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 9.

Vernietiging.

Lid
2

De commissie neemt zulk een besluit tot vernietiging binnen drie weken na de ontvangst van het afschrift van de betrokken uitspraak.