Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 9.

Vernietiging.

Lid
1

De commissie voor het opzicht uit de generale synode kan een uitspraak inzake de toepassing van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht, waarvan de betrokkene geen voorziening in hoger beroep of vernietiging heeft gevraagd, eigener beweging vernietigen, indien daarbij de in de ordinanties der Kerk voorgeschreven vormen niet in acht zijn genomen.