Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 8.

Beroep.

Lid
5

Aan de in de eerste vier leden van art. 7 dezer ordinantie gestelde voorschriften moet ook bij de behandeling in beroep worden voldaan.