Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 8.

Beroep.

Lid
3

Het besluit tot toepassing van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht treedt, zo de betrokkene binnen de termijn, genoemd in het eerste lid van dit artikel, niet in beroep gekomen is, in werking op de dag, waarop deze termijn is verstreken.