Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 8.

Beroep.

Lid
1

Hij, die meent, dat jegens hem een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht ten onrecht is toegepast, kan zich binnen veertien dagen na de dag, waarop het afschrift van het betrokken besluit door hem is ontvangen, beroepen op de opvolgende meerdere vergadering.