Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 7.

Het besluit tot gebruik van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht.

Lid
3

Binnen acht dagen na de dag, waarop het besluit tot het gebruik van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht is genomen, wordt daarvan een afschrift gezonden
a. per aangetekende brief aan de betrokkene, onder vermelding van de termijn, binnen welke en de wijze, waarop door hem beroep kan worden ingesteld;
b. aan de kerkeraad der gemeente, waartoe de betrokkene behoort, indien dit besluit is genomen door de commissie voor het opzicht ener meerdere vergadering;
c. aan het breed moderamen der opvolgende meerdere vergadering ten behoeve van haar commissie voor het opzicht.