Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 7.

Het besluit tot gebruik van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht.

Lid
2

De formulering van het besluit tot toepassing van zulk een middel bevat de feiten en redenen waarop het berust.