Ordinantie voor het opzicht.

 

II. Het opzicht over belijdenis en wandel der leden.

Artikel 5.

Door wie het opzicht wordt gehouden.

Lid
6

Een kerkelijk lichaam kan in zaken van opzicht over belijdenis en wandel aan zijn leden inzake het ter vergadering verhandelde en de daar ter tafel gekomen stukken geheimhouding opleggen.