Ordinantie voor het opzicht.

 

II. Het opzicht over belijdenis en wandel der leden.

Artikel 5.

Door wie het opzicht wordt gehouden.

Lid
2

Behoudens het bepaalde in hoofdstuk IV van deze ordinantie wordt het opzicht over de dienaren des Woords, de emeriti-predikanten, de vicarissen en hen, die de rechten als van een emeritus hebben, gehouden
door de provinciale kerkvergadering.