Ordinantie voor het opzicht.

 

II. Het opzicht over belijdenis en wandel der leden.

Artikel 4.

Het opzicht over belijdenis en wandel der leden.

Lid
3

Indien nodig nemen zij, wie het houden van opzicht is toevertrouwd, een der bijzondere middelen ter hand, in deze ordinantie gegeven ter handhaving van de kerkelijke tucht.