Ordinantie voor het opzicht.

 

II. Het opzicht over belijdenis en wandel der leden.

Artikel 4.

Het opzicht over belijdenis en wandel der leden.

Lid
2

Geven iemands belijdenis en wandel aanleiding tot bijzondere bemoeienis, dan geschiedt deze zo mogelijk eerst door broederlijke samenspreking en herderlijk vermaan.