Ordinantie voor het opzicht.

 

II. Het opzicht over belijdenis en wandel der leden.

Artikel 4.

Het opzicht over belijdenis en wandel der leden.

Lid
1

Het opzicht over belijdenis en wandel van de leden der Kerk strekt
tot opbouw van hun geestelijk leven,
tot behoud van hen, die dreigen af te dwalen en
tot terechtbrenging van hen, die in ergerlijke zonden zijn gevallen.