Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
8

Op verzoek van visitatoren en op door deze te bepalen dag en uur wordt in de gemeente, waar een visitatie wordt gehouden, een vergadering van de kerkeraad belegd, welke vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een der visitatoren.