Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
7

Zij ontvangen geregeld inzage van de gegevens der gemeenten, waarover de met het toezicht belaste organen der Kerk beschikken.