Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
6

Visitatoren plegen geregeld overleg met de brede moderamina van de meerdere ambtelijke vergaderingen uit hun ressort en houden deze op de hoogte van het resultaat van de niet-periodieke visitaties.