Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
5

Visitatoren-generaal geven als samenbindend orgaan voor de kerkvisitatie algemene leiding aan de kerkvisitatie en verlenen op verzoek van visitatoren-provinciaal hun bijstand bij de visitatie.