Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
4

De praeses van visitatoren is belast met de mondelinge of schriftelijke voorbereiding van buitengewone visitaties.