Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
2

Visitatoren-provinciaal worden bijgestaan door de brede moderamina der classicale vergaderingen, die ook zelf in overleg met visitatoren kunnen overgaan tot het houden van een bijzondere visitatie binnen hun classis.