Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
15

Visitatoren-provinciaal zenden telken jare een rapport in, hun werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar betreffende, bij de provinciale kerkvergadering, en visitatoren-generaal bij de generale synode.